telefon736 759 990

Ceník

NABÍZÍME VLASTNÍ AUTODOPRAVU

AVIA max. 5t = 3m3
30,-/km
AVIA max. 8t = 5m3
35,-/km

 

TRANSIT max. 1,5m3
30,-/km

MAN max. 14t = 8m3
50,-/km

Ceny dopravy v sazbě za 1 km platí v případě ujetí více než 20 km. Při dopravě menší než 20 km platí ceny dle tarifních pásem. Ceny za dopravu uvedeny bez DPH. Sazba 21%.

Odvoz stavební sutě:

 

AVIA max.5t = 3m3 30,-/km + 250,-/manipulace s kontejnerem + skládkovné

CENÍK MATERIÁLŮ KE STAŽENÍ ZDE: